Rozendaalweg

Rozendaalweg
ECHELPOELHOEVE, Rozendaalweg: landelijk / mooi / historisch, foto: H. Vermeir

maandag 16 april 2018

Michel Van Dessel op 14 april 2018 ten grave gedragen

in op bouw
Michel met zijn gezin.


De verkiezingsfolder van Michel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10.10.1982

Hij werd geboren als oudste zoon van een tuindersgezin.
Na zijn lager onderwijs aan de gemeenteschool, volgde hij Latijns-Grieks Humaniora aan het Sint-Romboutscollege, om vervolgens de licentie in de Handels- en Consulaire Wetenschappen te behalen.
Werkte enkele jaren op de studiedienst van de Belgische Boerenbond om vanaf 1958 een leraarsambt in de tuinbouwschool op te nemen.
Huwde in 1955 met Lydia Vervloet, met wie hij de weelde van 7 kinderen deelde.Politieke loopbaan:
- lid arrond. hoofdbestuur C.V.P sinds 1955
- arrond. voorzitter C.V.P. van 1961 tot 1966
- plaatselijk voorzitter C.V.P. van 1960 tot 1976
- volksvertegenwoordiger van 1965 tot 1981
- gemeenteraadslid sinds 1.1.1965, eerste schepen 1971-1976
- burgemeester vanaf 1977


AFSCHEID

zaterdag 7 april 2018

Benaming van niet-alcolische dranken e.a. SOORTNAAM - MERKNAAMWanneer we op het terras zitten van een horeca zaak en we doen een bestelling van 'pure' drank in een te respecteren gezelschap dan hoor ik veelal  het woord spa  of wat sjieker "een Perrier" , die hebben  wat mooiere flesjes, en dan hebben we bruis. Voor plat water durft het nogal eens Vittel zijn.Chaudfontaine, Spa, Perrier en Vittel zijn merken. Met een spa in Engelssprekende landen is dat begrip een soortnaam geworden. Spa en Vittel  produceren bruisend en plat water. Daarom bestelt men een Spa rood, bruisend of een Spa blauw, en dan is het niet bruisend. Er zijn in Spa verschillende bronnen en dan heeft de fles van het merk Spa wel eens de naam van zo'n bron. In deze gevallen krijg je meestal het gevraagde merk. In Nederland durft men spreken van Spa Geel of Spa Goud, dan bestel je van dat lekkere 'fluitjesbier' van Heineken, dat in Vlaanderen niet wordt gesmaakt. ' A Spa' is in het engels een verwijzing naar wellness.   

                                                                 ♥♥♥♥♥♥♥♥


Bij het begrip cola wordt veelal een coca of cola gebruikt. Principieel is coca een merknaam die verwijst naar Coca Cola. Toen we 20 jaar geleden naar Roemenië gingen, zagen we hier en daar geïmproviseerde terrassen waar de mensen met veel overtuiging een coca bestelden maar toch met de nodige fierheid een Pepsi uit het flesje dronken. Ze voelden zich als het ware opgenomen bij West-Europa.

Het gebruik van een merknaam met een soortnaam gebeurt ook op andere domeinen.
We gebruiken soms een blauw Bic, maar noemen de andere gelijkaardige schrijfvoorwerpen die niet door Bic worden geproduceerd ook zo.Terwijl het geëigende woord balpen is.
Daarnaast  doen we baby's pampers (dat woord spreken sommige mensen op een speciale geaffecteerde manier uit) om, we nemen foto's met een kodak, we luisteren naar een walkman ( de productienaam van Sony), tegen hoofdpijn nemen we aspirine (merknaam door Bayer geregistreerd in 1899), we dragen een k-way, we gebruken tipp-ex en pritt, we googlen op het web en in 'van Dale' staat zelfs het woord maggiblokjes.

Dus zo'n merknaam kan het wel eens schoppen tot een soortnaam. Vanuit de economie wordt dergelijke gang van zakenbewust gepromoot.

BEGRIPPEN: (https://onzetaal.nl//taaladvies/)

Aspirine (Bayer), pijnstiller
Bic, balpen
Coke, (Coca-Cola) Koolzuurhoudende frisdrank met cola smaak
Googelen (merk) eerst alleen zoekmachine, nu algemeen voor zoeken op internet
Kodak, fototoestel
Maggi (Nestlé), smaakversterker voor gerechten
Prittstift (Henkel), lijmstift
Spa (Spa), bronwater
Tipp-Ex (Tipp-Ex GmbH & Co), correctievloeistof
van Dale: woordenboek voor de Nederlandse taal

BRON /

Wim De Bock, Het grote foute clichés boek, Borgerhoff en Lamberigts, Gent, 2007, p.78.

zaterdag 31 maart 2018

EASTER PASEN "De grote passie" Dürer

IN OPBOUW


Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent drie), ca. 1497-1511.
Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent zes), ca. 1497-1511.


Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent acht), ca. 1497-1511.

DE ZEVEN KRUISWOORDEN
Dit wordtvan oudsher beschouwd als de volgorde van de zeven 'kruiswoorden' (de woorden die Jezus aan het kruis sprak), zoals ze inde evangeliën staan opgetekend.

'Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'  (Lc 23:34)
'Voorwaar, ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.' (Lc 23:43)
'Vrouw, zie daar uw zoon'...'Zie daar uw moeder.' (Joh 19:26-27)
'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij  Mij verlaten?'(Mt 27:46; Mc 15:14)
'Ik heb dorst!'(Joh 19:28)
'Het is volbracht!'(Joh 19:30)
'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.'(Lc 23:46)


Albrecht Dürer, De Grote Passie, één van de 12 houtgravures(prent twaalf), ca. 1497-1511.

Het lege graf
In het Johannesevangelie vinden we daar meer over.Slechts één vrouw, Maria Magdalena, komt naar het graf, in de vroege ochtend wanneer het nog donkeris  en om redenen die niet worden uitgelegd. Ze merkt dat de steen is teruggerold en rent naar Petrus en 'de door Jezus beminde leerling', om te vertellen dat het lijk is weggehaald (Joh 20:1-2). Zoals gewoonlijk reageert Petrus Enthousiast en onstuimig en hij gaat als eerste het graf in.
Later richtten zich de engelen tot Maria, maar met als gevolg dat zij niet begrijpt wat met Jezus gebeurde. (Joh 20:13). Ze keert zich om  en staat tegenover Jezus (Mt 28:9-10). Eerst ziet ze hem aan voor een tuinman - mogelijk een verwijzing naar het denkbeeld van het nieuwe Eden. Als ze hem tenslotte herkent, verbiedt Jezus haar hem vast te houden, omdat hij 'nog niet was opgestegen naar zijn Vader'.
Zijn volgelingen zullen niet langer genieten van het gezelschap van hun aardse meester: van nu af aan wordt hun contact met hem geestelijk en niet afhankelijk van zijn lichamelijke aanwezigheid.(Joh 20:17).


Nota's over het werk/
Dürer begon "De grote Passie" bij het einde van zijn grote reeks over "De Apocalyps".
Uit de reeks van "De grote Passie" waren voor 1500 reeds zeven houtsneden af.. Deze werden afzonderlijk verkocht tot 1510. In 1511 publiceerde Dürer de 12 gravures en verkocht ze in boekvorm, met een Latijnse tekst van Benedictus Chelidonius, die op de achterzijde van elke prent was afgedrukt.
Hij beëindigde toen "Het leven van Maria" en herwerkte "De Apocalyps".

De 12 gravures / ca. 1497-1511

01. De titelpagina: De Bespotting van Christus
02. Het Laatste Avondmaal
03. Christus op de Olijfberg
04. De Judaskus, 1510.
05. De Geseling
06. Ecce Homo : Ziehier de Mens
07. De Kruisdraging
08. De Kruisiging
09. De Kruisafneming
10. De Bewening
11. De Nederdaling in het Voorgeborchte
12. De Opstanding /Verrijzenis


Bron/
Agnew's and David Tunick (Inc.), Fine prints from Six Centuries, New York, 2003, nr.27.
J.R. Porter, De Bijbel,  Librero, 2007,p.208.

zaterdag 24 maart 2018

* Terugblik op de KERKFABRIEKEN * St.-AugustinusKerken zijn publiekrechtelijke instellingen die met de gemeente en de provincie te maken hebben.

De kerkfabriek staat in voor het materiële beheer van het kerkgebouw, de aanwerving en de betaling van personeel ervoor (koster, organist en onderhoudspersoneel) en de organisatie van de eredienst die in het kerkgebouw plaatsvindt.

V.B.:  Inkomstenen uitgaven van begrafenissen worden geboekt op de kerkfabriek, niet de verplaatsingskosten voor ziekenbezoek.

De kerkfabriek is een gevolg van het Concordaat van Napoleon, die op die manier de godsdiensten (katholieke, orthodoxe en protestantse) enigszins schadeloos stelde voor de confiscaties die het gevolg waren van de Franse Revolutie (1789), maar in onze gewesten aanving in 1795 door de Franse bezetting.

St.-Augustinus, Clemenceaustr. , St.-Katelijne-Waver 2000. Foto:  © H.F.E. VERMEIR 
"Zicht op het dorp van de Elzestraat. De kerk is een ontwerp van arch. H. Meyns van  Mechelen en aanbesteed op 24 december 1887 voor 110.700 franken door aannemer Van Obbergen uit Mechelen. De eerstesteenlegging gebeurde op 28 april 1888 door mgr. Goossens en de wijding op 17 augustus 1889, door de intussen Kardinaal geworden Goossens."De kerk als dominerend gebouw in de dorpsgemeenschap.

Het lidmaatschap van de kerkfabriek was vroeger een erefunctie.
De leden werden gekozen uit de notabelen van de parochie.
De kerkfabriek van een parochie met minder dan vijfduizend inwoners telt vijf leden, met meer negen.
De kandidaturen worden om de drie jaar opgevraagd langs "Kerk en Leven", 't parochieblad.
De pastoor zetelt van ambtswege.
De burgemeester of zijn plaatsvervanger kan deelnemen aan een bestuursvergadering.
Lid zijn van de kerkfabriek vereist bekwaamheid en verantwoordelijkheid.
Er is een vademecum met de rechten en plichten.
De boekhouding gaat over de begroting, de rekening en facturen van gedane kosten.
De begroting wordt voorgedragen bij de gemeente. Ook de provincie heeft een vinger in de pap.
De rekening dient opgemaakt tegen 15 april en de begroting tegen 15 augustus.
De kerk behoort tot het culturele erfgoed en kan niet vervreemd worden.
De kerken zijn eigendom van de katholieke gemeenschap daar de bouw van een kerk kon door schenkingen van rijke gelovigen maar ook door de inbreng met geld en werk van de gewone gelovigen.

Eén gemeentelijke  kerkfabriek breekt de band met de kerkgemeenschap ...


Bron: 

Hendrik van de Poel, Sint-Katelijne-Waver in oude prentkaarten, Zaltbommel, Nederland, 1972, nr.55.
Mark Van de Voorde, Geen oudemannenhuis meer, in: "Kerk en Leven", 8 januari 2003, p.13.

dinsdag 20 maart 2018

* old-timers VW kever 1967 * 1995 *


1967
VW [kever]1300 DM 5150,- a. W
Weiswandreifen extraReclamebladzijde uit "Westermanns monatshefte", jg. 108, heft 1 , 1967, p. 99.

1995Een prototype op ware grootte van de VW "Beetle" [kever],
een stalen, houten, hardschuim en kleimodel, Volkswagen
Design Center, Wolfsburg, Duitsland, 1995,
59 1/2 in. (151,1 cm.) hoog; 68 1/8 in. (173,2 cm.)
breedte, 160 12 in. (408,2 cm.) lengte.
Schatting: 70.000 - 90.000

In: "Christies magazine", New-York,june-aug 2000, p.172. http://www.christies.com

zaterdag 10 maart 2018

'n lied / 'n gedicht "Lente" W. Estor

in opbouw

Sonnet:   "Lente"

Wanneer de Lente zonnig-warme dagen
bestaan doet en de koude vlugger wijkt
naar hoger Noorden, dan het ijs bezwijkt
voor zomerwarme zon, of vleugelslagen

van vogels , die met Lente keren, jagen
vol groot verlangen naar het land, dat prijkt
met ander leven, - leven in Lente lijkt
de grote zee, als woeste storremvlagen

het water verrë over 't land heen dragen
al maar en al nog meer, maar eindlik komt 
de rust en is het zomer..... - Als zÓ komt

het voorjaar met veel vroege, warme dagen
vol strijd en leven is haar woeste zijn
gans menschlik liefdeloos en  menschlik klein.

W. ESTOR

Rotterdam, April 1900In:   " De Vlaamse School ", J.E. BUSCHMANN, Antwerpen, 1900, p.131.

Over de dichter en het dichtwerk zijn schijnbaar  alle sporen verloren gegaan...
In de eerste twee strofen beschrijft hij/zij met enkele prachtige beelden  hoe de lente de overhand neemt op de winter. En als het dan bijna zover is, wordt er "menschlik" strijd geleverd  voor het beter bestaan.

Wie weet waar er data zijn over deze dichter?


donderdag 1 maart 2018

* * Geheime codes en getallen : bij Grieken, Romeinen...

IN OPBOUW

POLYBIUS , Grieks militair en historicus.     22 eeuwen geleden

matrix

Sedert het computertijdperk begon zijn we ons des te meer bewust geworden van allerlei codes (0/1) en een veelheid aan wachtwoorden die onze data moeten beschermen en ons de indruk moeten geven dat deze wachtwoorden ons uitermate goed beschermen. Niets is minder waar. Er waren in de loop der eeuwen vele matrixen, bij Grieken en Romeinen,  in WO I en II verstuurde men vele gecodeerde boodschappen en probeerde men mekaar af te snoepen. Dat lukte aanvankelijk moeilijk, later gemakkelijk. Men ontwierp Siemens snelschrijvers die gecodeerde berichten stuurden van de ene militaire eenheid naar de andere.
Nu hebben we nog een stap verder gezet en er kwam "tabula rasa". Alle andere systemen werden de computercode opgeslorpt.
In de wereld waarin we nu leven vormen codes de sleutels tot onze huizen, auto's, computers, mobiele telefoons, e-post en bankrekeningen. Het is alsof we in een magisch sprookje(?) leven  waarin we met een 'Sesam open u", rotsen openen en deuren openen.

Soorten
 Een ethische code, een esthetische code, een erecode of een kledingcode, ze verschaffen helderheid en richtlijnen. Een geheime code wordt gebruikt om de betekenis van een boodschap  geheim te houden voor iemand die niet over dezelfde code beschikt


Misschien kunnen jullie al eens proberen met bovenstaande matrix de onderstaande getallenreeks te ontcijferen.

12 53 34 54 15 43 51 12 11 15 53 34 44 54 32 51 21 53 23 14 

Het hierboven afgebeelde voorbeeld kon ontcijferd worden volgens het Polybiusvierkant hierboven.
Het is een gezegde van Scipio Africanus. De wreedaardige romein die de Carthagers afslachtte.

FORTUNE FAVORS THE BOLD

Het geluk is aan de dapperen. 

GRIEKEN en ROMEINEN

Polybus had in de 2de eeuw voor Chr. geprobeerd de Griekse stadstaten te verenigen om weerstand te bieden aan de Romeinen. Zij werden overwonnen en meegevoerd, ook Polybus, naar Rome. Hij was formeel gevangene en gijzelaar van Scipio Africanus, maar in feite nam hij volwaardig deel aan het Romeinse leven.

De boven afgedrukte matrix van Polybus  daarvoor had men 10 fakkels nodig.
De partij die een boodschap wil doorgeven, stelt twee reeksen van vjif fakkels op die duidelijk van elkaar gescheiden zijn en voor de ontvangende partij goed waarneembaar zijn. Wanneer de fakkels niet worden gebruikt, worden ze aan het zicht onttrokken.

Ontcijfer :
de boodschap van Cato de Oudere aan de Romeinse senaat:

31  11  34  54  32  11  22  51  44  54  21  51 

15  54  54  51  34  23  45 


41  51  44  54  34  53  45  51  41


CARTHAGE MUST BE VTTERLY DESTROYED

Carthago moet met de grond worden gelijkgemaakt.

Machtswellust van het niveau vaneen aantal  huidige machthebbers in de wereld.
Kijk maar naar de wedervarens van Syrië..

Caesar Julius ondernam in 55 voor Chr. een expeditie naar Engeland, nadat hij bijna heel Gallië op een brutale wijze had veroverd.  In zijn Bello Gallico (Verslagen van de Gallische oorlog) lezen we dat hij toen ze Engeland binnendrongen  als eerst Romein voet op Britse wal zette. Volgens zijn boek werk riep hij volgende legendarische tekst, hier gecodeerd.

OHDS, IHOORZ VROGLHUV, BRX ZLVK WR EHWUDB

BRXU DJOH WR WKH HQHPB. L, IRU PB SDUW,

ZLOO SHUIRUP PB GXWB WR WKH FRPPRQZHDOWK

DQG PB JHQHUDO

LEAP, FELLOW SOLDIERS, VNLESS YOU WISH TO BETRAY YOUR EAGLE
TO THE ENENMY. I, FOR MY PART,
WILL PERFORM MY DUTY TO THE COMMENWEALTH AND MY GENERAL.

Caesar sprak al heel goed Engels!

Spring, mijn medestrijders, tenzij jullie het vaandel aan de vijand willen verliezen.
Ook ikzelf zal mijn plicht jegens het rijk en het leger trouw vervullen.

Die plicht zou er in bestaan zijn heerszucht te bevredigen en daarvoor  mochten er vele duizenden slachtoffers vallen. De adelaar was het embleem van het Romeinse Rijk en stond op een standaard.


Oorspronkelijk was de tekst niet gecodeerd.
Hierboven werd de zogenaamde Caesarcode gebruikt.
Elke lette die een afgesproken aantal plaatsen (bijvoorbeeld drie) verder in het alfabet staat.
De A wordt dan bijvoorbeeld geschreven als D, de B als E, enzovoort.
Omgekeerd wordt bij het ontcijferen D gelezen als A en E als B.
Voor het weergeven van de X, Y en Z wordt weer bij het begin van het alfabet aangehaakt, zodat A de codeletter is van X, B van Y, en C van Z.

BRON/

Pierre BERLOQUIN, Geheime Codes en Getallen, Libero, 2012.donderdag 22 februari 2018

Lachen is gezond ZWEETVOETEN inwoners van Idegem (Oost-Vlaanderen)                                             " ZWEETVOETEN"

Hoe zijn de inwoners aan dien spijtigen bijnaam gekomen?
Wel, de pastoor had tot zijn groot misnoegen bemerkt, dat de jongedochters de kapsels der steedse dames zochten na te apen en zich op de koop toe nog parfumeerden. 
Toen hij op zekeren zondag aan 't preken was, zag hij al dadelijk dat zij meer acht gaven op de hoofdtooi hunner buurvrouwen dan op zijn sermoen, waarom hij verontwaardigd uitriep:
" Al de vrouwen van Idegem die hunne hoofden met reukwater bevochtigen, doen dit om de geur van hun zweetvoeten te verdrijven!"

In: Jozef CORNELISSEN, Nederlandsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk, dl. II, de Sikkel, Antwerpen, s.d., p.62.

donderdag 15 februari 2018

POËZIE " De Feesten van Angst en Pijn" VERS 6
De dichtbundel van Paul VAN OSTAYEN 51869-1928), prent uit het Modernisme

Vers 6

Ik kan geen postzegels verzamelen
ik kan geen vrouwefoto's verzamelen
ik kan geen amourettes kollektioneren
en geen wijsheid
 ik kan niets meer

    ik  kan  niets  meer

Waarom doof ik de lamp niet
       en ga ik niet te bed

Ik wil beproeven
       naakt te zijn
       bloot wie weet wel gevroren purper
                                            en bleekheid

Is zo niet het gans beginnende begin

Ik wil niets weten
ik wil niet vragen
      waarom
       ik niet werd een postzegelkollektioneur

Ik zal beginnen mijn débâcle te geven
ik zal beginnen mijn faljiet te geven
ik zal mij geven een stuk gereten arme grond
                               een vertrapte grond
                               een heidegrond
                               een bezette stad

Ik wil bloot zijn

In: Stefaan EVENEPOEL, Paul van Ostayen, Spiegel van Eenzaamheid, Davidsfonds, Leuven, 1988, p.36.

maandag 5 februari 2018

lachen is gezond

IN OPBOUW

DRIE VRIENDINNEN

" Drie vriendinnen komen bij een auto-ongeval samen om het leven. 
  Aan de hemelpoort waarschuwt Sint-Pieter hen:
- Hier in de hemel geldt slechts één regel: niet op de eendjes trappen!
De dames treden de hemel binnen en,jawel eendjes alom. Het is haast onmogelijk er niet op één te trappen , en hoewel zij ongelooflijk hun best doen, trapt één van de vrouwen tenslotte toch op een eendje. Prompt komt Sint-Pieter  aangesneld met de lelijkste man die de vrouw ooit te zien kreeg, ketent hen aan elkaar en spreekt:
- Als straf zul je voor eeuwig aan deze lelijke man geketend blijven.
De volgende dag stapt de tweede vrouw op haar beurt op een eendje. Sint-Pieter, die alles merkt, komt meteen aanzetten met een andere allerlelijkste man, die hij met dezelfde veroordeling aan de tweede vrouw ketent.
De derde vrouw, door dit gebeuren behoorlijk voorzichtig geworden, slaagt er maandenlang niet op een eendje te trappen. Op een dag komt Sint-Pieter op haar toe met een uitzonderlijke knappe man. Jong en lenig, groot en slank, lange zachte wimpers en heldere ogen... De prachtigste kerel die ze ooit zag. Sint-Pieter ketent beiden aan elkaar en gaat zonder een woord ervandoor. Verwondert vraagt de vrouw aan de man:
- Wat heb ik in godsnaam gedaan om voor eeuwig aan jou geketend te worden?
Antwoordt de man:
- Van jou weet ik het niet,  maar ik trapte op een eendje'"

"De Vrome kudde" ingezonden door Katrien Vanden Abbeele
"Kerk+Leven", nr. 52, 26 december 2007, p.4.